Udvalg og råd

Efter §32-mødet den 1. november 2016 ser de valgte råd og udvalg således ud:

Det stående udvalg:
AM T.S. Jørgensen
KA L. Kragelund
KL J. Kidmose

Voldgiftrådet:
SLS siddende formand
KD L. Christophersen
KD J.C. Hansen

Revisorer:
KK Stig Kastberg
Suppleant: ubesat

Redaktionsudvalg:
KA T.Ø. Jørgensen
KK G.Lang
KD T. Mikkelsen

Bedømmelsesudvalg:
KA K.B. Jensen
KD B. Fabricius
KD O.B. Andersen